Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO

INFORMACJA O ZBIERANIU I PRZEKAZYWANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Informujemy, że 25.05.2018 r. zacznie obowiązywać europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane RODO. Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

W przypadku korzystania z naszego sklepu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Państwa dane w koncie poczty elektronicznej i te przekazane przez Państwa dobrowolnie w procesie zakładania konta.

Dane osobowe są zapisywane w plikach cookies.

Administratorem danych wskazanych w Państwa zgodzie na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych jest: PHU EKO-ERA BYDGOSZCZ Hanna Witkowska, ul. Górzyskowo 6,85-156 Bydgoszcz , NIP 953-102-06-49, REGON 091235465, adres e-mail: rodo@eko-era.pl.

Celem zbierania danych jest możliwość przygotowania oferty handlowej, wystawienia faktury oraz realizacji dostawy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 • pracownicy PHU EKO-ERA BYDGOSZCZ w związku z realizacją obowiązków służbowych;
 • firmy spedycyjno-transportowe, z którymi PHU EKO-ERA BYDGOSZCZ współpracuje w zakresie realizacji dostawy;
 • podwykonawcy realizujący wsparcie techniczne w zakresie prawidłowego działania systemu informatycznego użytkowanego przez firmę

Przekazywaniu firmom spedycyjno-transportowym podlegają następujące dane osobowe przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółek prawa cywilnego lub spółek osobowych, lub osób prywatnych – klientów naszego e-sklepu:

 • imię i nazwisko, w przypadku firm: jeśli dane te są częścią nazwy przedsiębiorcy lub spółki przedsiębiorcy;
 • adres miejsca prowadzonej działalności – jeśli dotyczy;
 • lub adres miejsca dostawy towaru;
 • numer NIP – jeśli dotyczy;
 • numer telefonu – jeśli podano


Przedmiotowe dane osobowe są danymi jawnymi, dostępnymi w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przekazane dobrowolnie w trakcie składania zamówienia w e – sklepie , jednakże są one niezbędne do realizacji zamówienia i dostawy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zezwalający na przetwarzanie niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tych danych lub stronę trzecią.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich. Państwa dane osobowe nie są również wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji w sprawach Państwa dotyczących lub do profilowania.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło zakończenie współpracy, na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342).

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia danych;

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r

Z poważaniem
Administrator Danych Osobowych
Hanna Witkowska